Posts tagged write

Wow. It’s been a loooong time.

0

Over half a year since the last time I had a fit to write an entry! My God! It has been a long time!

Sujud Syukur

Selamat Kembali Buat Saya

2
Sujud Syukur

Alhamdu LILLAH

Alhamdu LILLAH. Syukur kita panjatkan pada ALLAH yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Memberi Rezeki. Kepada-Nya kita berharap, kepada-Nya kit abakal kembali. Semoga Dia sentiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dan semoga Dia sentiasa meredhai kita.

ALLAHU akbar! Akhirnya saya telah kembali ber-blog!

Go to Top